YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Hakkımızda

Öğrencilerimizi, akademik ve özel yaşamlarında yenilikçi, pro-aktif ve başarılı profesyoneller olabilmeleri için, lisans eğitimleri sürecinde ihtiyaç duydukları dil bilgisi ve dil becerilerini kullanmak üzere hazırlamaktır.

Bu açıdan, YDY, öğrencilerinin dilbilgisi, kelime ve telaffuz yeteneklerine göre desteklenen konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirebildikleri etkileşimsel öğrenme ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

Misyonumuza bağlı olarak, YDY, seçkin akademik ve idari kadronun yardımıyla misyonumuzda belirtilen amaçları gerçekleştirmeye uygun etkili bir sınıf ortamı oluşturmayı arzulamaktadır.

Bu amaçla, hem zorlukların üstesinden gelmek hem de eğitim ve öğrenme sürecinde mevcut koşulları geliştirmek üzere öğrencilermize etkili bir danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak, öğrencilerimiz için vizyonumuz, bu süreçte elde edilen bilgi ve becerilerin kullanımını sağlayarak uluslararası düzeyde bir dayanak elde etmektir.

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY), 2010 yılı Eylül ayında eğitim sunmaya başlamasından bu yana öğrencilere uluslararası düzeyde, yüksek kaliteli dil eğitimi hizmeti sağlamaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenciler 5 dönem boyunca Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced seviyelerinde eğitim görürler.

Gerçek Yaşam için Eğitim” sloganı ile Yabancı Diller Yüksekokulu, sınıfta doğal ve etkileşimli ortamlar oluşturarak dil öğrenimini gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirir. Okulumuz, öğrencilerin öğrenmeyi anlamlı, yararlı ve keyifli hale getirmesi için destekleyici bir öğrenme ortamı yaratır.

İngilizce hazırlık programımızın özellikleri arasında şunlar yer alır:

Öğrencilerin gelişen öğrenme ihtiyaçlarına uygun hale getirilen öğrenci merkezli program,
Dersleri öğrencilerin derste eğlenmesine ve başarılı olmasına yönelik şekillendiren yüksek nitelikli ve uluslararası deneyimli kadro,
Bilgisayar teknolojisinin bilgisayar destekli dil öğrenimi aracılığıyla eğitimle bütünleştirilmesi,
Özenle seçilmiş ders kitapları ve materyaller,
Öğrencileri bölümlerine hazırlamak için Özel Amaçlı İngilizce programları,
Etkili danışmanlık sistemiyle öğrencilerin gelişimlerini yakından izleme,
Hem eğitmenler hem de öğrenciler için oryantasyon programı,
Konuşma becerilerini geliştiren kulüpler,
Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi destekleyen öğrenme ortamı,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitim dili İngilizce olan bir üniversitedir ve öğrenciler en az bir yabancı dil öğrenmeye teşvik edilmektedir. Bazı dil dersleri bölümlerde seçmeli ders olarak verilir. Daha önce de belirtildiği gibi, HKÜ’de 25 bölüm vardır. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde akademik bölümler, öğretim dili açısından iki ana gruba ayrılmıştır. Diğer bölümlerdeki dersler tamamen Türkçe olarak yürütülürken, Mühendislik Fakültesinin 3 bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde derslerde %30 ya da %100 İngilizce olacak bir öğretim şekli kullanmaktadır. Bu nedenle, eğitim dili İngilizce olan bir bölümde okumak isteyen öğrenciler, eğer HKÜ Senatosu tarafından kararlaştırılan TOEFL, Pearson PTE ve YDS gibi sınavlarda eşdeğer yeterlilik puanına sahip değillerse, YDY Muafiyet ve Seviye Belirleme sınavına girmeleri istenir. Başarılı olurlarsa, öğrenciler İngilizce hazırlık programı almadan kendi fakültelerinde eğitimlerine devam ederler. YDY yeterlilik sınavını geçemeyen veya önceden belirlenen sınavlardan gereken puanları alamayan öğrencilerin YDY tarafından verilen İngilizce Hazırlık Programına katılmaları ve programın gerekliliklerini başarıyla yerine getirmeleri beklenir.

YDY’de İngilizce Hazırlık Programı bir akademik yıl içinde toplam beş dönemden oluşur. İlk yarıyıl 18 haftalık bir süreden oluşur. Dönemin ilk haftasında, HKÜ’deki tüm öğrenciler için oryantasyon programı düzenlenir. iki haftası her seviye için yapılacak dönem sonu sınavına ayrılırken, 15 hafta öğretim için ayrılır. İkinci yarıyıl, 16 haftalık bir süreden oluşur. iki haftası her seviye için yapılacak dönem sonu sınavına ayrılırken, eğitim sürecine 14 hafta ayrılır. Ve beşinci dönemde ETE sınavı ile tamamlanmak üzere 6 öğretim haftasından oluşur.

İngilizce Hazırlık Programında öğrencilere, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced seviyelerinde olmak üzere toplam beş seviyede kapsamlı bir dil eğitimi verilir. Her seviye, haftada 26 ders saatinden oluşurken, İngilizce Öğretmenliği Bölümü dışındaki diğer bölümlerde  Intermediate seviyesi haftada 24 ders saatinden oluşur. Elementary ve Pre-Intermediate düzeylerinde, öğrenciler yazma, dinleme ve konuşma dersleri ile desteklenen birleştirilmiş beceriler dersini alırlar. Intermediate, Upper Intermediate ve Advanced seviyelerinde, öğrencilere tüm dil becerilerini önemli ölçüde geliştirebilmelerine fırsat sağlamak için beceri temelli dersler verilir. Beceri temelli derslerin akabinde, öğrencilere YDY ve bölümleri arasında eğitimsel bir köprü oluşturmaları için kendi çalışma alanlarına yönelik ESP (Özel Amaçlı İngilizce) dersi verilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nın gerekliliklerini başarıyla yerine getirmek için, İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan bir öğrencinin Advanced seviyesini en az %70 ortalamayla tamamlaması ya da yılda bir kez yapılan (akademik yılın başında) YDY Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavını başarı ile geçmesi gerekir. Her bir seviyeyi geçmek için ortalamanın en az %70 olması gerekir. Diğer bölümlerde okuyan bir öğrencinin Upper-Intermediate seviyesini en az %65 ortalama ile tamamlaması ya da yılda bir kez yapılan (akademik yılın başında) YDY Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavını geçmesi gerekir. Her bir seviyeyi geçmek için ortalamanın en az %65 olması gerekir.