Hazırlık Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı Bilgilendirme | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Hazırlık Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı Bilgilendirme

Hazırlık Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı Bilgilendirme

2019-2020 eğitim öğretim yılında İngilizce hazırlık eğitimi zorunluluğu olan bölümlerimizden birine kayıt olan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerimiz için 24 Eylül 2019 tarihinde Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı yapılacaktır.

İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencileri için sınav iki oturumdan oluşmaktadır. Sınav içeriği ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

  1. Oturum

İçerik: Dinleme, okuma ve yazma becerileri

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Tarih: 24.09.2019|9:30

  1. Oturum

İçerik: Konuşma becerisi

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Tarih: 24.09.2019|13:00

Her iki oturumun sonucunda en az 70 puan alan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf olarak bölümlerinde eğitimlerine devam etme hakkı kazanacaklardır. 70 puanın altında başarı gösteren öğrenciler ise hazırlık eğitimi almak üzere uygun seviyelere yerleştirileceklerdir.

Hazırlık eğitimi zorunluluğu olan Mühendislik Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri için de iki oturumdan oluşan bir sınav uygulanacaktır. Sınav içeriği ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

  1. Oturum

İçerik: Dinleme, okuma ve yazma becerileri

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Tarih: 24.09.2019|9:30

  1. Oturum

İçerik: Konuşma becerisi

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Tarih: 25.09.2019|9:30

  1. oturumda 50 ve üzeri puan alan öğrenciler 25 Eylül 2019 Çarşamba günü yapılacak 2. oturuma katılma hakkını elde ederken belirtilen notun altında puan alanlar ise 2. oturuma katılamayacaklardır. Her iki oturumun sonunda en az 65 puan alan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf olarak bölümlerinde eğitimlerine devam etme hakkı kazanacaklardır. 65 puanın altında başarı gösteren öğrenciler ise hazırlık eğitimi almak üzere uygun seviyelere yerleştirileceklerdir.