Oxford Teachers' Academy "ELT Management" Semineri | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Oxford Teachers’ Academy “ELT Management” Semineri

Oxford Teachers’ Academy “ELT Management” Semineri

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu sınıf içi uygulamalara ve akademik kadronun profesyonel gelişimine katkıda bulunması amacıyla hizmet içi eğitimler, ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve özel alanlara yönelik hazırlanan online ve yüz yüze derslere katılımının yanı sıra idari açıdan da etkili bir yönetim ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda Oxford Teachers’ Academy tarafından 11-13 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye’nin birçok üniversitesinden Yabancı Diller Yüksekokulu ve Hazırlık Birimi yöneticilerinin katıldığı “ELT Management” konulu seminere HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu müdürümüz Öğr. Gör. Mehmet Salih YOĞUN katıldı.

Dil öğretimi misyonunu taşıyan birim amirleri bir araya gelerek birçok yönetimsel konuda fikir alışverişinde bulundu.

Seminerde ele alınan konular;

  • Yönetim nedir?
  • Etkili ve Verimli Toplantılar
  • Ekip Çalışması ve Ekip Kurma
  • Etkili Personel Alımı
  • Kadro Yönetimi
  • Arzu Edilen Çalışma Ortamı Oluşturma
  • Yönetimin Değişimi
  • Okul İyileştirmesi
  • Yönetim ve Siz