Workshop: Grammaring 101 | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Workshop: Grammaring 101

Workshop: Grammaring 101

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) Sürekli Mesleki Gelişim Birimi (CPD) tarafından yeni bir hizmet içi eğitim daha düzenlendi.

Bu eğitim ile gramer dersinin sunum yöntemi üzerinde duruldu; böylece öğretmenlerin, yeni gramer kalıplarının anlamını aktarmanın temel ilkelerini anlaması ve açıklayıcı bir ders içeriği sunması, örneklerle göstererek ve rehberlik ederek öğrencilerin keşif yoluyla yeni gramer kalıplarının biçimini kavrayabilme yöntemleri üzerinde durulmuştur.