YDY Çalıştay Serisi | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YDY Çalıştay Serisi

YDY Çalıştay Serisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, metodoloji öğretim becerileri, sınıf yönetimi politikası, ilgi alanlarıyla alakalı teorik bilgilerini geliştirmek için akademik kadrosu için destekleyici, işbirlikçi ve teşvik edici bir çevre oluşturmayı amaçlar. Bu amaçlara hizmet etmek için kadronun ihtiyaç analizi sonucunda YDY seminer, çalıştay veya diğer mesleki gelişim aktiviteleri organize eden YDY Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) Birimi tarafından akademik başarıyı artırmak adına sınıf içi ders materyallerinin geliştirilmesi ve yaratıcı bir şekilde uygulanması amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda her fırsatı değerlendirmeye çalışan YDY akademik kadrosu yeni çalıştaylar düzenledi.

YDY Sürekli Mesleki Gelişim Birim koordinatörü Öğr. Gör. Baraa SABE tarafından yönetilen bir seri çalıştay ile YDY akademik kadrosunun akademik gelişimine katkıda bulunması hedeflendi.

2018-19 akademik yılı Güz yarıyılında yapılan hizmet içi çalıştay başlıkları:

  • Workshop 1- How to Develop and Add Creativity to Unconventional Learning Materials
  • Workshop 2- How to Motivate and Engage Learners in Classrooms
  • Workshop 3- Using Drama as a Medium in ELT

Yabancı Diller Yüksekokulu akademik kadrosu, yapılan ihtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenen konularda önümüzdeki günlerde devam edecek benzeri çalıştay, seminer ve konferanslar ile gün geçtikçe akademik ve profesyonel verimliliğini iç ve dış paydaşlardan aldığı destek ile artırarak İngilizce eğitim faaliyetini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmeye devam edecektir.