Sıkça Sorulan Sorular | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce hazırlık programını tamamlamadan bölümlere geçmek mümkün müdür?

Bölümleri %100 ya da %30 İngilizce bilgisi gerektiren öğrenciler bu geçişi sağlamak için İngilizce Hazırlık Programını tamamlamak zorundadırlar. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri hazırlık programını Advanced seviye ile tamamlarken diğer bölüm öğrencileri Upper-intermediate seviyesi ile tamamlarlar.

Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını bitirdim. Tekrar Hazırlık okumak zorunda mıyım?

Son 3 yılda Türkiye’de herhangi bir üniversitede İngilizce Hazırlık Programını gerekli seviyelerde tamamlayan öğrencilerin (İngilizce Öğretmenliği için Advanced, diğer bölümler için Upper intermediate seviyeleri) Muafiyet Sınavına girmelerine veya hazırlık eğitimi almalarına gerek yoktur. Akademik yılın başında bu öğrencilerin sertifika ve transkriptlerini Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul olanlar tekrar programa tabi tutulmadan bölümlerine geçiş yapabilirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Öğrenciler YDY Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavı için kayıt yaptıracak mı?

Sınav için kayda gerek yoktur. Bölüm dersleri tamamen ya da kısmen İngilizce verilen bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler sınava girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciler en alt seviyeden başlayacak şekilde sınıflara yerleştirilir.

İngilizce Hazırlık Programı için kullanılacak kitapları nasıl temin edebilirim?

Öğrenciler kitaplarını birkaç hafta boyunca Yabancı Diller Yüksekokulu binasında bulunacak yayıncılardan ya da kampüs dışındaki merkezlerden alabilirler. Öğrencilerin ders takibinde problem yaşamamaları için materyalleri en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler YDY öğrencisi olduklarını kanıtlayacak belgeyi nasıl alacaklar?

Öğrencinin gerekli belge için Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine müracaat etmesi gereklidir. Sekreterlik belgeyi kısa süre içerisinde öğrenciye vermektedir. Öğrenci belgesi istenirse bunun için öğrenci işlerine başvurulmalıdır.

Öğrenci bir sınavı kaçırırsa ne olur?

Öğrenciler akademik dönemin başında sınıf öğretmenleri tarafından sınav zamanı ve içeriği hakkında bilgilendirilir. Öğrencinin zamanında sınıfta olması beklenir. Öğrenci ara dönem ya da dönem sonu sınavlarını alamamış ise Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine neden bildiren bir dilekçe yazmalıdır. Dilekçe değerlendirmesi sonrasında yönetim bir karar alır. Gelişim Ölçme Sınavları için mazeret kabul edilmez. YDY gerekli görülmesi durumunda vize ve dönem sonu sınavları için telafi sınavı yapmaktadır.

Öğrenci bir seviyede başarısız olursa ne olur?

İngilizce hazırlık programında öğrencilere beş seviyeden oluşan kapsamlı bir dil eğitimi sağlanır. Bu seviyeler Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate ve Advanced şeklindedir. Bir seviyeden başarısız olan öğrencinin eksik seviyeyi beşinci dönemde tamamlaması gerekir. Bu, sistemin her seviyeyi sırasıyla geçemeyen öğrencilere bir şans daha verdiği anlamına gelir. İngilizce Hazırlık Programını istenen sürede tamamlayamayan öğrencinin bir sonraki akademik yılın başında yapılacak Muafiyet Sınavına hazırlanması gerekir.

Her akademik dönem için devamsızlık sınırı nedir ve aşılırsa ne olur?

Öğrenci her bir akademik dönemde derslerin en az % 80’ine katılmalıdır. Devam sınırı sınıf danışmanı tarafından her dönemin başında öğrenciler ile paylaşılır. İlgili akademik dönemde devam sınırını aşan öğrenci otomatik olarak başarısız sayılır ve sınav sonuçlarına ya da geçme notuna bakılmaksızın seviyeyi tekrar etmesi gerekir.

Yok yazılmamak için sağlık raporu getirmek mümkün mü?

Makul nedenlerden dolayı derse devam edemeyen öğrenciler yüksekokul yönetimi tarafından verilen özel izin dâhilinde var olarak yazılabilir. Aksi söylenmedikçe öğrenci yok olarak kayda geçer. Yüksekokul yönetimi bazı ciddi hastalıkların tıbbi raporlarını göz önünde bulundurabilir.

Öğrenci derse geç gelirse ne olur?

Hiç kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Geç gelen öğrenciler sınıfa alınırlar fakat yok yazılırlar. Buradaki esas kıstas öğretmenin sınıfa girmiş olmasıdır.

Akademik personel ile ders saati dışında iletişime geçmek mümkün mü?

Öğretim Görevlileri çalışma saatleri dâhilinde daima ulaşılabilirler fakat Öğretim Görevlilerinin toplantıları ve ilgilenmeleri gereken diğer görevleri olabileceğinden öğrencilerin Öğretim Görevlilerinden randevu almaları faydalı olacaktır.

İlk dönemden sonra öğrencinin bölüme geçmesi mümkün mü?

Eğer öğrenci gerekli seviyeyi tamamlarsa, ilk akademik dönemin sonunda bölüme geçişini yapabilir.

Öğrenci sınıfa ders materyallerini getirmezse ne olur?

Öğretme ve öğrenme sürecinde gerekli uygun ortamı sağlamak içi öğrencilerin gerekli materyalleri ile derse gelmeleri zorunludur. Aksi halde öğrenci materyale odaklanmadığından sınıfta istenmeyen durumların ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Gerekli materyal olmadan, öğrencinin dersi takip etmesi ve aktiviteleri düzenli yapması zordur. Bu yüzden öğrencilerin başarılı olabilmek için gerekli materyalleri sınıfa getirmeleri gereklidir.

Sınıf değişikliği yapmak mümkün mü?

Sınıflar akademik nedenler ve amaçlar dâhilinde düzenlenir. Dolayısıyla bu gibi istekler olağan dışı durumlar haricinde YDY yönetimi tarafından dikkate alınmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz süreci nasıl işler?

Sınav kâğıtları herhangi bir maddi hatanın oluşma ihtimalini en aza indirgemek için üç ayrı Öğretim Görevlisi tarafından kontrol edilir, fakat öğrenciler yine de beklentilerinin altında not aldıklarını düşünebilirler. Bu gibi durumlarda öğrencinin sonuç açıklandıktan sonraki beş iş günü içerisinde YDY sekreterliğine düşüncesini, beklentisini veya şikâyetini bildiren bir dilekçe yazması gerekmektedir. Sekreterlik tarafından dilekçe sonucu öğrenciye bildirilir.