YDY Hazırlık Eğitimi Bilgilendirme Duyurusu | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YDY Hazırlık Eğitimi Bilgilendirme Duyurusu

YDY Hazırlık Eğitimi Bilgilendirme Duyurusu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksekokul Planı – Bilgi Notu

Üniversitemiz Senatosu tarafından; 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitim öğretim faaliyetlerinin gerek yüz yüze gerekse uzaktan öğretim yöntemlerinin bir arada kullanılacağı HİBRİT bir yaklaşımla sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilecek hazırlık eğitimi hususunda aşağıda belirtilen maddelerin dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Yüz Yüze Dersler:

 • Yüz yüze yürütülecek derslerde 40 dakika ders yapıldıktan sonra derslikler 20 dakika havalandırılacak ve sonrasında yine 40 dakika ders yapılarak devam edilecektir.
 • Derslikte öğrenci bulunmadığı durumlarda dersler doğrudan sanal sınıf üzerinden yürütülecektir.
 • Derslikte bir öğrenci bulunsa dahi dersler yine sanal sınıf üzerinden yürütülecek olup derslikte bulunan öğrencilerin etkileşimlerini ve aktif katılımlarını sağlayacak şekilde alternatif yöntemlerle zenginleştirilerek (soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası vb.) yürütülecektir.
 • Uzaktan öğretim yöntemiyle hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz oys.hku.edu.tr adresinden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi’ne ulaşabileceklerdir. Kullanıcı adı olarak öğrencilerimizin öğrenci numarası; şifre olarak ise TC kimlik numarası kullanılacaktır.

YDY Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı:

 • Akademik takvimde belirtildiği üzere YDY Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavları 6 Ekim 2020 tarihinde iki oturumda yüz yüze yapılacaktır. Sınava katılmayan öğrenciler temel başlangıç seviyesinden hazırlık eğitimine başlayacaklardır. Her iki oturum için kullanılacak derslikler ve öğrencilerin hangi dersliklerde sınava tabi tutulacağı bilgisi sınavdan bir hafta önce yüksekokulumuzun web sayfasında duyurulacaktır (https://ydy.hku.edu.tr/).
 • Birinci oturumda öğrencilerimiz dinleme, okuma ve yazma becerilerinin ölçüleceği bir sınava tabi tutulacakken; ikinci oturumda konuşma becerileri ölçülecektir. Bu iki oturum neticesinde alınacak puanlara göre muafiyet ve uygun seviyelere yerleştirme işlemleri yapılacak ve bu süreçler yüksekokulumuzun web sayfasında duyurulacaktır.
 • Yapılan değerlendirmeler neticesinde hazırlık eğitimi alacak öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrılacak ve bir yıl boyunca kullanılacak kitapların alımı için yüksekokulumuz içinde yayınevleri vasıtasıyla stant kurulacak ve dileyen öğrencilerimiz bu yöntemle kitaplarını temin edebilecektir. Dileyen öğrencilerimiz de daha sonra ayrıntılarını paylaşacağımız ve kitaplarını kargo ile evlerine teslim edeceğimiz yöntemi de tercih edebilecektir.

Devam Zorunluluğu:

 • Yüksekokulumuzda dersler 12 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayacak olup sınıf listeleri ve ders programları 9 Ekim 2020 tarihinde web sayfamızdan paylaşılacaktır. İsteyen öğrenciler gerekli tedbirlerin alındığı kampüsümüze gelerek, isteyen öğrenciler ise bulundukları yerden online olarak derslere katılabileceklerdir. Her iki katılım şeklinde de yoklama alınacaktır.
 • Yüz yüze ya da çevrim içi derslerin tamamında devam zorunluluğu %80’dir. Öğrenciler derslere çevrim içi ortamda katıldıkları takdirde yoklama sistem tarafından otomatik bir şekilde alınacaktır. Öğrencinin dersliklere gelmesi halinde ise yoklamayı ilgili öğretim elemanı ıslak imza alarak takip edecektir.

Ölçme ve Değerlendirme:

 • Başarının değerlendirilmesi aşamasında, gelişim ölçme sınavları ve ara sınavın çevrim içi ortamda gözetimli yapılması planlanmaktadır. Konuşma ve yazma portfolyo çalışmaları ise ödev, proje, araştırma vb. şeklinde uzaktan gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir.
 • Dönem sonu sınavları yüz yüze yapılacaktır. Salgının seyrine bağlı olarak gözetimli çevrimiçi sınav uygulaması da kullanılabilir.

Yukarıda alınan kararlar; küresel salgın süreci ve/veya YÖK’ün alacağı kararlar doğrultusunda, Üniversite Senatosu tarafından güncellenebilecektir.

Hep birlikte başarılarla ve sağlıkla dolu bir yıl geçirebilmek dileğiyle.

Öğr. Gör. Mehmet Salih YOĞUN

                                                                                                                                YDY Müdürü

Bilgilendirme notunu indirmek için buraya tıklayınız