YDY Uzaktan Eğitim 5. Dönem Bilgilendirme | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YDY Uzaktan Eğitim 5. Dönem Bilgilendirme

YDY Uzaktan Eğitim 5. Dönem Bilgilendirme

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 5. DÖNEM UZAKTAN EĞİTİM KARARLARI

Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 Haziran 2020 – 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacak 5. dönem uzaktan eğitim kur sonu planlaması hakkında aşağıda belirtilen kararları almıştır. 2019-2020 Bahar yarıyılı 5. dönem süresince online olarak ara dönem sınavı yapılmasına, ayrıca ödev olarak dönem sonu ödevinin, yazma portfolyo çalışmalarının ve video kayıt yöntemiyle konuşma projesinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Ödevlerle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur.

oys görsel yönergeler için buraya tıklayınız.

1. Online Ara Dönem Sınavı

 • 3. haftanın sonunda 3 haftalık içerik ölçülecek ve gözetimsiz online sınav uygulanacaktır.
 • İlgili sınav online ortamda oys.hku.edu.tr adresi üzerinden 19 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır.
 • Sınav sonucu kur geçme notuna %20 oranda katkı sunacaktır.

2. Online Dönem Sonu Ödevi

 • İlgili ödev online ortamda oys.hku.edu.tr adresi üzerinden 13-14 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
 • Belirlenen tarihler içerisinde her öğrencinin 1 defa ödevi uygulama hakkı vardır.
 • Dönem sonu ödevi içeriği okuma becerisi, dil bilgisi ve kelime bilgisinden oluşacaktır.
 • Ödev sonucu kur geçme notuna %30 oranda katkı sunacaktır.

3. Yazma Portfolyo Çalışmaları (Ödev)

 • Tüm kurlarda eğitim alan öğrenciler haftalık olmak suretiyle toplamda 5 adet yazma portfolyo çalışmalarını ilgili haftanın Perşembe gününe kadar oys.hku.edu.tr adresine yükleyeceklerdir.
 • Yazma portfolyo çalışmaları kur geçme notuna %30 oranda katkı sunacaktır.
 • Belirtilen süreler içerisinde sisteme yüklenmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Konuşma Projesi (Ödev)

 • Tüm kurlarda eğitim alan öğrenciler 1 adet konuşma projesini video kayıt yöntemiyle en geç 9 Temmuz 2020 tarihine kadar oys.hku.edu.tr adresine yükleyeceklerdir.
 • Video kayıt çalışması her kur için en az 2 dakikalık olmalıdır. 2 dakikanın altında olan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.
 • Konuşma projesi kur geçme notuna %20 oranda katkı sağlayacaktır.
 • Belirtilen süreler içerisinde sisteme yüklenmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Konuma Projesini oys.hku.edu.tr adresine yükleme yönergesi için buraya tıklayınız.