Yeterlik Sınavı Sonucu | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Yeterlik Sınavı Sonucu

Yeterlik Sınavı Sonucu

Bugün yapılan hazırlığı bitirme sınavında başarılı olup hazırlık okulunu tamamlamaya hak kazanan öğrencilerimiz aşağıda belirtilmiştir. 
Duyurulur.

1. Ceylan ULUTAŞ
2. Mert GÜLÖĞLU
3. Burak KARAPINAR
4. Yusuf HAMDEMİRCİ
5. Mehmet ANAR
6. Hasan KIZILKAYA
7. Muhammed ÜNER
8. Konuralp KILIÇ
9. Ali Fırat TOPALFAKIOĞLU
10. Sedat YILDIRIM
11. Züleyha KULAK
12. Muhammet Abdullah YILMAZ