IATEFL ESP SIG TEDU 2019 | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

IATEFL ESP SIG TEDU 2019

IATEFL ESP SIG TEDU 2019

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) Hazırlık sınıfında Intermediate, Upper Intermediate ve Advanced seviyelerinde, öğrencilere tüm dil becerilerini önemli ölçüde geliştirebilmelerine fırsat sağlamak için beceri temelli dersler verilir.

Beceri temelli derslerin akabinde, öğrencilere YDY ve bölümleri arasında eğitimsel bir köprü oluşturmaları için kendi bölümlerine yönelik ESP (Özel Amaçlı İngilizce) dersi verilir. Bu uygulama ile ilgili bölüm öğrencileri ve kendi bölümlerinden akademisyenler veya ilgili alanda akademik çalışmalar yapmış yetkin YDY akademik personeli ESP dersi için her hafta buluşturulur ve bölümlerine yönelik içeriklerin oluşturulduğu dersler işlenir.  HKÜ YDY olarak bu köprünün kurulmasını önemsiyoruz ve bu tür bir uygulamayı yürüten sayılı üniversitelerden biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Bu kapsamda ESP (Özel Amaçlı İngilizce) ve EAP (Akademik Amaçlı İngilizce) alanında uzmanlar IATEFL, British Council ve Macmillan Education desteği ile TED Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya geldi. 24-25 Mayıs tarihinde Ankara’da “ EAP ve ESP’de kalitenin geleceği ve mevcut uygulamalar” başlığı ile yapılan programa Yüksekokulumuzu temsilen YDY müdür yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet KONUKOĞLU katıldı.

YDY olarak Kalite Yönetimi, Eğitimde Kalite ve Uluslararasılaşma yolunda önemli olduğunu düşündüğümüz bu ve benzeri çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Konferans başlıklarından bazıları:

  • EAP (Akademik Amaçlı İngilizce) derslerinde eleştirel düşünme
  • EAP programlarında Eğitim kalitesi ve akreditasyon
  • Birlikte öğrenme yolu ile ESP derslerinde öğrenen iletişimini güçlendirmek
  • Yazılı çıktının ESP derslerinde kelime öğrenimi üzerindeki etkisi
  • Kalite Yolunda: Hazırlık EAP programında değişimi yönetmek
  • ESP öğretim görevlilerinin mesleki gelişim ihtiyaçları