YDY Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayı | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YDY Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayı

YDY Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayı

  • YDY Sürekli Mesleki Gelişim Program Değerlendirme ve Şekillendirme Çalıştayı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) mesleki gelişim çalışmalarını yeni bir çalıştay ile desteklemeye devam ediyor. YDY akademik kadrosunun katıldığı çalıştayda mevcut Mesleki Gelişim Birimi (CPD) değerlendirildi ve grup çalışmaları ile belirlenen alanlar ile ilgili öneriler paylaşıldı.

Çalıştayın ikinci kısmında YDY müdürü Öğr. Gör. Mehmet Salih YOĞUN tarafından öngörülen CPD çalışma prensipleri ile ilgili bir sunum yapıldı.

Çalıştayda Görüşülen Temel Başlıklar:

  1. Öğretmen Gelişim Programına Duyulan İhtiyaç
  2. Planlanan Uygulamalar
  3. Öğretmen Gelişim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi
  4. Öğretmen Gelişim Döngüsü
  5. Gözlemlerin Amaçları
  6. Gözlem Türleri
  7. Gözlem Formları ve Süreci

Katılım sağlayan akademik personelin değerli katkıları ile YDY CPD Birim faaliyetlerimizin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.